lördag 7 februari 2009

1585 gr vägde min fångst

Mats stengarn (Götlunda)fick mest 2470 gr 2:a Greger Karlsson (Götlunda)1.8 kg 3:a Mats Olsson (Vattnan) 1,7 ?kg 4:a Ulf Eriksson (Ngf) 1620 gr 5:a jag själv . Herr veteranklassen vann Jan-Erik Persson (Ngf)1632 gr 2:a Kalle magnus(Ngf) 1233 gr 3:a Bengt-Ove Pettersson (Ngf) 1205gr //Janne