tisdag 21 maj 2013

Vad ser du egentligen ?


Har du koll på ekolodsgivaren och dess vinkel ?
Som vertikalfiskare blev jag lite intresserad av hur mycket man
läser av i vattenmassorna med mitt numera "relativt"omoderna
ekolod (Lowrance 510C).
Har en original akterspegelsgivare på 200 kHz med 20 graders vinkel.
Hittade en formel där man räknade ut hur mycket botten man täcker av
när man är ute på sjön och letar efter gösarna.
Formeln lyder (tan V × H) × 2 = Bottendiameter
Resultatet du får fram är den diameter i meter av botten som ditt ekolod
visar med den aktuella givaren vid det angivna djupet.
Exempel : vi har en 20 graders givare och vi vill veta hur stor yta
den täcker på 30 meters djup.
Jag knappar då in följande på miniräknaren:
(10 som är halva givarvinkeln tan × 30)×2 = Svaret jag då får är 10,579 m
vilket också blir 5,3 meter åt alla håll från givarens centrum.
Har du i stället en 10 graders givare
och vill veta vad den täcker på ett djup av 50 meter.
(5 tan×50)×2= 8,748m
Har en tabell här med 3 olika givarvinklar 10, 20 och 40 grader
som visar hur stor omkretsen blir i meter nere på botten.

Med en 20 gradergivare får du bara vara som längst
(räknat från givarens centrumlinje) 1,5 meter från fisken,
om den står på ett djup mellan 4-7 meter
för att den skall synas på ekolodsskärmen.
Det blir då genast väldigt viktigt att givaren är monterad i exakt
vinkel när du fiskar, beräknat med last och antalet fiskare i båten.
Ligger givaren helt horisontellt i vattnet när du kör i 2 knop ?
Inte undra på att alla pelagiska vertikalfiskare numera kör med
structure scan för att finna de pelagiska exemplaren av gös.
 //Janne