tisdag 5 februari 2013

Lååångvattnet





Onödigt vetande om Långvattnet:
Sjötyp: Näringsfattig  jämfört Norrsjön: Måttligt näringsrik
Sjöyta: 3,09 km2   Norrsjön: 2,99 km2
Höjd över havet: 257,6 m  Norrsjön: 96,3 m
Maxdjup: 26,0 m  Norrsjön: 10,0 m
Medeldjup: 5,3 m  Norrsjön: 3,3 m
Omsättningstid: 1,29 år  Norrsjön: 0,04 år
Långvattnet är en mycket långsmal sjö som ligger i en dalgång.
Berggrunden i området kring Långvattnet består nästan uteslutande
av jämnkorniga serorogena graniter.
Morän är den dominerade jordarten.
Omgivningarna kring sjön är huvudsakligen bevuxna med barrskog.
Bebyggelsen kring Långvattnet är mycket gles med undantag för byn Kloten.
Enligt uppgifter från 1970-talet ska sjön hysa abborre, gädda, mört.
förrymd öring och regnbåge finns också i sjön.
Långvattnet är en försurningsdrabbad sjö som kalkats sedan 1979.
Sjöns vatten är näringsfattigt och måttligt brunfärgat.
I södra änden av sjön ligger persbo klotens fiskodling inkl.
en kassodling längre ut i sjön.
Längst upp i norra änden kommer gränsen gå där sjön delar på sig
pga. att det är strömt och sämre isförhållanden men 3,5 km räcker nog till.
Några uppgifter om hur fisket är i sjön går inte hitta på nätet
men klubben Trollfisken har haft ett par pimpel-KM på sjön
för x-antal år sedan. //Janne