fredag 9 augusti 2013

Det blev perfekt

Nu är båda skärmarna vridbara åt alla håll.