måndag 6 december 2010

Tobbe spanar efter röding

Det var mörkt i vattnet pga. av snön ca 10-15 cm så det gick inte att kikmeta
djupare än på 1 meters djup, några rödingar fick vi inte se idag.