fredag 17 december 2010

Fjädermyggslarver


Vad är det vi har på kroken ? (överkurs för nördar).
Mygglarv,blodmask,bloodworms är namn som vi känner till.
Chironomus är det vanligaste släktet i familjen fjädermyggor här i sverige.
De är till utseendet ganska lika stickmyggor och ses
ofta dansande i stora skaror i närheten av vattensamlingar,
men suger till skillnad från dessa inte blod.
Larverna lever i vatten, till och med i havsvatten,
och har mer än stickmyggelarverna anpassat sig till ett sådant levnadssätt,
då de har ett föga utvecklat eller förkrympt trakésystem
och inte behöver komma upp till vattenytan för att hämta luft.
I bottenslammet bygger de rör och gångar som de vistas i .
I öppet vatten simmar de med slingrande rörelser.
Till färgen är några röda på grund av hemoglobin som gör att larverna
kan ta upp syre löst i vattnet och magasinera det.
Därför kan vistas till och med på stora djup:
ända ned till 300 meter under vattenytan.
vårgenerationens puppor lägger kort före sin kläckning ägg inneslutna
i ett geléaktigt hölje, som utvecklas partenogenetiskt till nya larver.
Höstgenerationens fortplantning hos samma arter uppges
däremot försiggå på vanligt sätt.
Fjädermygglarven blir upp till 20 mm och lever i stora mängder
på lös bottnen av sjöar och åar, ofta också i förorenat vatten
som avlopps rör/dammar mm.
Mygglarver går igenom en rad olika stadium
innan de blir fullvuxna ,ägg, larv, puppa och mygga.
Varje steg i utvecklingsprocessen har sina egna kännetecken.
Efter parning så släpper honan äggen på vattenytan
vartefter de sjunker ner till botten.
En hona kan lägga upp till 700 ägg och de kläcks efter 24 till 48 timmar.
En nykläckt mygglarv är runt 1 mm stor
efter 2 till 7 veckor har de växt till 20-25 mm.
Larverna fångas oftast genom att man håvar upp bottensedement
som sedan vaskas försiktigt vart efter larverna flyter upp till ytan
och där fångas med en finmaskig akvariehåv på ytspänningen.
Om man skall ut och fiska så föredrar man levande larver
att beta kroken med men om du bara vill locka till dig fisken
"mäska" så duger frysta mygglarver bra.
Frysta mygglarver finns oftast att köpa i zoo/akvarie butiker.
Konstgjorda larver i gummi kan du köpa i välsorterade sportfiskebutiker.

liksom doftspray som har en extra attraktionkraft för betet.