måndag 11 oktober 2010

Nr.8 var ett måndags exemplar

"Modell krokig"