måndag 11 oktober 2010

Högg nästa direkt med sjunklina2.a kastet så sög det i flugan och en 1,5 kg kom upp
straxt därpå högg nästa som var i samma storlek.