söndag 12 augusti 2012

Fortfarande trögfiskat

Fiskar någon timma till sedan får det nog vara för
denna gången.
Ser inte att Tunmats får något han heller så då måste
det vara trögt i sjön.