onsdag 17 juni 2020

Kräftfiske i Vättern 2020

Från och med 2020 har kräftfiskereglerna ändrats i och med Havs- och vattenmyndighetens nya föreskrifter. Nu är det tre helger som är tillåtna att fiska kräftor för allmänheten varje år och maximalt 60 kräftor får fångas och behållas per fiskare varje dygn.

Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti. Under dessa helger får fiske bedrivas från fredag klockan 17.00 till söndag klockan 17.00. Under varje dygn får maximalt 60 kräftor fångas och behållas per fiskare.

Det innebär att 2020 är följande datum och tider tillåtna att fiska:
28 augusti kl. 17:00 – 30 augusti kl. 17:00
4 september kl. 17:00 – 6 september kl. 17:00
11 september kl. 17:00 – 13 september kl. 17:00


Är du osäker på över vilka regler som gäller kan kontakt tas med Länsstyrelsens fisketillsyn på Vättern, Länsstyrelsen i Jönköpings län:
Michael Bergström, fisketillsyningsman 070-600 91 51, michael.bergstrom@lansstyrelsen.se
Daniel Rydberg, fiskerikonsulent 010-223 63 59, daniel.rydberg@lansstyrelsen.se