onsdag 2 januari 2013

Inbjudan till Siksjön söndag 6 jan.
Årets första serietävling kommer att förläggas på Siksjön som
är en del av sjön Mången norr om Sävsjön i Hällefors.
Tävlingstid som vanligt 10.00 till 14.00
Idag är det helt snöfritt på sjön och en liten dubbel is som nästan
håller men det är inte mera än 3-4 cm vatten mellan islagren
men det fryser nog ihop.
Vattenståndet är inte heller så högt så det borde nappa ganska
bra i den 2 km stora sjön.
Vägvisning från Sävsjön i närheten av skolan och fotbollsplanen.
Har en liten karta som ni kan se här