onsdag 20 maj 2020

SM i mete med C&R Nyköping

Lördag den 29 augusti planeras en helt ny SM-tävling att genomföras i samarbete med Torshälla SFK på piren i Nyköping: SM i mete med C&R.
Antalet deltagare är maximerat till totalt 100 personer, varav 10 platser är öronmärkta för juniorer. Det nya med grenen är de tävlande fiskar enligt regelverket i traditionellt mete men med några avgörande skillnader. Bland annat ska de tävlande lägga fångsten i keepnet och man fiskar på den plats man tilldelad och man får inte byta plats. Keepnet bekostas av Sportfiskarna och delas ut till deltagarna innan tävling. Man fiskar i 2.5 timmar på förmiddagen och 2.5 timmar på eftermiddagen efter ny lottning. Lägst total platssiffra vinner i respektive klass, vid samma platssiffra avgör vikt. Fisken återutsätts sedan efter varje deltävling. Tävlingen avgörs i tre klasser, dam, herr och junior (född 2001 eller senare).

Intresseanmälan: För de som vill deltaga skall intresseanmälan vara förbundet tillhanda senast torsdag den 25 juni 24.00. Kravet är att man har ett aktivt medlemskap hos Sportfiskarna. Om man vill teckna medlemskap eller kontrollera sitt medlemskap så mejla info@sportfiskarna.se.

Intresseanmälan sker genom att man skickar ett mejl till tavling@sportfiskarna.se och att man uppger: för- och efternamn, medlemsnumret hos Sportfiskarna, klubb, klass, mobilnummer samt mejladress.

Lottning: Om det blir fler än 100 personer som skickar in intresseanmälan kommer lottning att ske på Sportfiskarnas huvudkontor fredag den 26 juni och listan över deltagarna med tillhörande reservlista kommer att annonseras på www.sportfiskarna.se/tavling samma dag. Erhållen startplats kan inte överlåtas utan då gäller reservinträde.
Besked om tävlingens genomförande: Den 31 juli kommer det slutgiltiga beskedet tas om tävlingen kan komma att genomföras eller om tävlingen ställs in pga Coronapandemin. Beskedet kommer att offentliggöras på Sportfiskarna www.sportfiskarna.se/tavling och där kommer information att delges för hur och när man skall betala in startavgiften på 300:-. På tävlingshotellet Clarion Kompaniet har rum förbokats så ni deltagare inte behöver tänka på att ordna boende innan vi vet om det blir tävling eller inte.