torsdag 11 maj 2017

DM Internationellt mete 21 Maj


DM 1 Internationellt mete Svartån Örebro
Tävlingstid: 11.00 – 15.00
Lottning: 09.00 sedan går vi ut till platserna
Avgift: 150kr
Elit och Begränsad klass

Tävlingslicens krävs för DM

 Speciella regler för Internationellt mete begränsad klass:
Max 10m spölängd
Max 4 upptacklade spön: Till ett Take-a-part spö räknas varje enskild topp som ett spö.
Mäskbegränsning: 12 liter färdigblandat (fuktat) mäsk alt. 3 kg torrt mäsk
Betesbegränsning Max 1,5 liter beten totalt: 

(Mask Maggots Casters Pinkies) Majs och Hampfrön får antingen räknas som bete eller mäsk

Mygglarver (levande eller frysta) får ej användas i mäsket utan endast som bete.