onsdag 16 november 2016

Sportfiskarnas tävlingsmöte 19/11


Vi får se om det blir några ytterligare förändringar bland förslagen efter att mötesdeltagarna sagt sitt på lördag, men annars är det inte så mycket nytt som kommer att slå igenom inför säsongen 2017. Det kommer att bli lättare att kvalificera sig till SM och vi kommer att få börja mäta abborrarna, frågan är ju hur abborrarnas ögon kommer påverkas då vi oftast fiskar i minusgrader när vi pimplar.

Motioner hänskjutna från Sportfiskarnas kongress 19 mars.

Motionerna är åtföljda av tävlingskommitténs svar och förslag till behandling.
Hela listan av motioner finner du HÄR

Motion 3: Höjning av startavgifterna på pimpel-SM (för Nordiskalandslaget)

Tävlingskommittén föreslår tävlingsmötet att bifalla motionen


Motion 4, 5, 6, 7 och 8: Gällande tävlingsfiske mormyska

Tävlingskommittén uppmanar tävlingsmötet att fatta beslut utifrån motionerna 4-8 som helhet.


Motion 9: Motion angående utformningen av Nordiska Mästerskapen i pimpelfiske

Tävlingskommittén föreslår mötet att avslå motionen och ge tävlingskommittén i uppdrag att driva frågan vidare med berörda parter för Nordiska i Pimpelfiske


Motion 10: Förändring av klassindelning i grenarna pimpel och traditionellt mete

Tävlingskommittén föreslår tävlingsmötet att avslå motionen.


Motion 11:  Antalet lagmedlemmar i lagtävling grenarna pimpel och traditionellt mete
Tävlingskommittén föreslår tävlingsmötet att avslå motionen och därmed avsluta provtiden och att klasserna dam och damjunior återgår till att ha 4 fiskande per lag vid DM- och SM-tävlingar i de berörda grenarna från och med 2017.


Motion 12:  Klassindelningar pimpel, mete och mormyska
Tävlingskommittén föreslår tävlingsmötet att bifalla motionen. Detta medför att veteranklassen i grenarna pimpel, mete och mormyska gäller från och med 56 år.


Motion 13: Sammanslagning av damklasserna i lag
Tävlingskommittén föreslår tävlingsmötet att avslå förslag


Motion 14, 15 och 16:
Förslag på införande av ett maxmått på abborre i tävlingssammanhang
vlingskommitténs förslag till behandling av motion 14, 15 och 16:
Tävlingskommittén anser därmed motionerna besvarade och föreslår tävlingsmötet att bifalla motion 15 och därmed införa ett maximimått på abborre om 40 cm i alla tävlingsgrenar från och med 2017.
 
Motion 17, 18, 19 och 20:  Fritt användande av skruvdragare vid borrning i grenen Pimpel 
Tävlingskommittén föreslår tävlingsmötet att avslå motionerna 17, 18, 19 och 20 samt att ge den tillträdande tävlingskommittén i uppdrag att till nästa ordinarie tävlingsmöte 2018 utreda frågan kring nyttjandet av el-borr och inkomma med svar i frågan. 


Motion 22: Motion till tävlingsmötet 2016 om Öppet-SM i pimpel i framtiden
Tävlingskommittén föreslår tävlingsmötet att avslå motion 22.


Motion 21, 23, 24 och 25: Ökad antagningsprocent till SM
Tävlingskommittén delar de olika motionernas samlade mening och kommitténs förslag till beslut går på linjen i motion 24 och 25 vilken får anses vara en balanserad nivå med föreslaget att 25 % av deltagarna i grenarna pimpel och traditionellt mete kvalificerar sig från DM till SM.
Tävlingskommittén anser därmed motionen besvarad och föreslår tävlingsmötet att bifalla motionerna 24 och 25 samt att avslå motionerna 21, 23


Motion 26:  Förbud mot GPS och mobiltelefon som hjälpmedel i grenen pimpel
Tävlingskommittén föreslår tävlingsmötet att avslå motion 26.


Motion 27: Ansvar i samband med SM tävlingar
Tävlingskommittén föreslår tävlingsmötet att avslå motion 27.