söndag 17 augusti 2014

Botten

Känslan när ekolodet visar straxt över metern och man ser stenbotten ända ut till båda pulkorna djupriggslodet hasar mellan stenarna bakom båten och alla ytspön har blyade eller djupgående wobblers som kommer efter in i stenröset.......
Klarade motorn och rigglodet från stenarna men 3 wobbler är fortfarande kvar där ute......