fredag 19 april 2013

Isläget i stora Hammarsundet
Det är öppet vatten i hela Hammarsundet så långt jag ser
och jag ser också att en båt redan är ute och fiskar efter gädda.
I viken ovanför kyrkan ligger isen ända in till glasbruket
så vill man fiska får man dra båten ca 30m från parkeringen
ner i vattnet över gräs och vass.