söndag 12 augusti 2012

Dålig pelagisk aktivitet

Tränar på bottenstående gösar så länge
då det inte finns något annat att hitta just nu.
Gösar på dryga kilot hugger lite sporadiskt på 6m.