söndag 8 januari 2012

Utgång på isen


Börjar straxt höger om badplatsen sedan får vi se om det finns
något där nere som vill nappa.
Många väljer att börja mitt ute på sjön.