tisdag 31 mars 2009

Rädda aspen


Aspen är en hotad fiskart så nu satsar Länsstyrelsen på information för att rädda aspen, och alla kan hjälpa till. Från den 1:a april till den 30:e maj är det förbjudet att fiska asp i alla vattendrag som mynnar ut i Mälaren, Hjälmaren och Vänern.
De senaste 50 åren har antalet aspar minskat i Sverige. Därför är riktat fiske efter asp förbjudet den 1/4-31/5 i alla rinnande vattendrag som mynnar i Mälaren, Hjälmaren och Vänern.
-Om du under fredningstiden oavsiktligt råkar fånga en asp måste du omedelbart återutsätta den på fångstplatsen så oskadad som möjligt.
För Svartån i Örebro gäller följande :
1 april-15 maj är det helt fiskeförbud mellan Slussen och Bygärdesbäcken på grund av att Aspen leker i området.
Fakta
Aspen (Aspius aspius) tillhör familjen karpfiskar. De största exemplaren blir över 1 meter långa och kan väga över 12 kg. Asp finns med på Artdatabankens rödlista över hotade arter i hotklass sårbar. För att försöka rädda arten i Sverige håller ett åtgärdsprogram på att tas fram av Fiskeriverket. //Janne