måndag 12 maj 2008

Hmmm

Upphittat på Fiskejournalen.se

Förbjudet släppa tillbaka i Schweiz
Från och med nästa år kommer det inte längre bli tillåtet att sportfiska i Schweiz om man tänker släppa tillbaka fisken. Regeln ingår i en omfattande ny djurskyddslag i alplandet. Det är de europeiska redskapshandlarna organisation, EFTTA, som avslöjar att det schweiziska parlamentet antagit en ny djurskyddslag där det finns en passus som kan tolkas som att det är förbjudet att släppa tillbaka fisken levande. Lagtexten använder inte det internantionella uttrycket ”catch and release”, men skriver att det inte är tillåtet att ge sig ut på fiske om ”avsikten är att släppa tillbaka fisken”.Den nya lagen ger också föreskrifter om hur fångad fisk ska avlivas. Det ska ske direkt efter fångsten, med ett hårt slag mot huvudet. Sportfiskare måste genomgå en kurs i humana metoder att fånga fisk och avlägga prov som visar att de vet hur man dödar fisk.– Jag har svårt att se hur man kan genomdriva en lag som gör ”avsikter” kriminella, kommenterar EFTTA:s lobbyist Jan Kappel.Naturligtvis finns det en rädsla i Europa att liknande idéer ska sprida sig till andra länders lagstiftare. Nere på kontinenten är djurrättsaktivisterna mycket militanta och har stort inflytade inom gröna partier, till exempel i Tyskland. De driver på hårt för att om möjligt helt förbjuda sportfiske, som de anser är djurplågeri för nöjes skull.